AMMONiTES (amoniti)

Bilingual text; Slovenian text is written in green color!

Dvojezičen text; Slovensko besedilo je napisano v zeleni barvi!

FOSSILS/AMMONITES

https://en.wikipedia.org/wiki/Ammonoidea

FOSILI/AMONITI

https://sl.wikipedia.org/wiki/Amoniti

IMAGE BELLOW ► PRESENTATION-RECONSTRUCTION DRAWING – AMMONITE IN REAL LIFE

JURRASIC PERIOD

PREZENTACIJA – SLIKA SPODAJ ► KAKO SO AMMONITI IZGLEDALI V RESNICI

STAROST 200 DO 300 MILIJONOVO LET

Capture01 RECONSTRUCTION DRAWING JURRASIC PERIOD

MOQ (MINIMUM ORDER QUANTITY) 1 TON (1.000 KG)

NAJMANJŠE NAROČILO JE 1 TONA (1.000 KILOGRAMOV)

All prices are in EUROS (FOB MADAGASCAR)!

Vse cene so v EVRIH (FOB MADAGASKAR)!

NORMAL SIZE (NORMALNA VELIKOST)

40,00 € / KG

AMMO 00 NORMAL SIZE IN HAND

AMMO 00 NORMAL SIZE IN HAND 03

AMMO 00 NORMAL SIZE IN HAND 02

AVAILABLE ONLY AS DIRECT EXPORT FROM OUR COMPANY IN MADAGASCAR

dimension diameter 3-25 cm (1-10 inch)

DOBAVA DIREKTNO IZ NAŠEGA PODJETJA NA MADAGASKARJU

dimenzija PREMER 3-25 cm

*

MUSEUM SPECIMEN – SIZE XXXL

(MUZEJSKI PRIMERKI – XXXL VELIKOST)

Capture02 COMPARISON

WAREHOUSE !!! LJUBLJANA SLOVENIA !!! SKLADIŠČE

Capture03 WAREHOUSE LJUBLJANA SLOVENIACapture04 WAREHOUSE LJUBLJANA SLOVENIA

total: 3 SLICED AND POLISHED AMMONITES

skupaj: 3 PREREZANI IN POLIRANI AMONITI

FIRST COMPLETE PAIR – 2 pieces (PRVI KOMPLETEN PAR 2 kosa)

NEARLY 3 FOOT (84,5 CM)

WEIGHT OF 2 PIECES APPROXIMATELLY 160 POUNDS ( APPROXIMATELLY 80 KG)

PREMER 84,5 CM

TEŽA 2 KOSOV PRIBLIŽNO 80 KG

PRICE FOR 2 PIECES ON IMAGE BELLOW

CENA ZA 2 KOSA SPODAJ

8.000,00 €

*

SECOND NOT COMPLETE only one half of the PAIR

(DRUGI NE-KOMPLETNI PAR samo polovica od para)

NEARLY 3 FOOT (83 CM)

WEIGHT OF 1 PIECES APPROXIMATELLY 75 POUNDS ( APPROXIMATELLY 36 KG)

PREMER 83 CM

TEŽA 1 KOSA PRIBLIŽNO 36 KG

PRICE FOR 1 PIECE ON IMAGE BELLOW

CENA ZA 1 KOS NA SLIKI SPODAJ

4.000,00 €

*