XL-STONE-SCULPTURES (XL skulpture iz kamna)

ALL SOLD OUT

POSSIBILITY OF CUSTOM MADE PIECES – WAITING PERIOD APPROX. 6 MONTHS

Bilingual text; Slovenian text is written in green color!
All prices are written in yellow!

Dvojezičen text; Slovensko besedilo je napisano v zeleni barvi!
Vse cene so napisane v rumeni barvi!

ITEM NUMBER 016:

PETRIFIED WOOD “THRONE” 1250 KG

ZAPOREDNA ŠTEVILKA 016:

“PRESTOL” IZ OKAMNELEGA LESA 1250 KG

THIS ITEM IS SITUATED IN MADAGASCAR

MUSEUM PIECE HAND MADE FROM PETRIFIED WOOD

PETRIFIED WOOD / FOSSILIZED WOOD

IZDELEK SE NAHAJA NA MADAGASKARJU V NAŠEM SKLADIŠČU KJER JE BIL TUDI ROČNO NAREJEN

PRICE (Delivery “CIF” included to any country’s principal sea-port worldwide)  

CENA (Dostava “CIF” je vključena v ceno do uvoznega pristanišča)

US$ 49.000,00

AGE OF MATERIAL APPROXIMATELY 200-300 MILLION YEARS

STAROST MATERIALA: PRIBLIŽNO 200-300 MILIJONOV LET

HARDNESS ± 7

TRDOTA ± 7

ORIGIN: IZVOR MADAGASCAR

WEIGHT: TEŽA 1.250 KG

DELIVERY: DOSTAVA 90 DAYS FROM PAYMENT! 90 DNI OD PLAČILA!

IMAGES OF ACTUAL PRODUCT IN MADAGASCAR:

GALERIJA SLIK:

*

BATH MADE FROM ONE PIECE SEMI-PRECIOUS STONE JASPER (SOLD)

KOPALNA KAD NAREJENA IS ENEGA KOSA POL DRAGEGA KAMNA “JASPER” (PRODANO)

*

BATH MADE FROM ONE PIECE SEMI-PRECIOUS FOSSIL PETRIFIED WOOD

KOPALNA KAD NAREJENA IS ENEGA KOSA POL DRAGEGA KAMNA “OKAMNEL/FOSILIZIRAN LES”

*

BATH MADE FROM ONE PIECE SEMI-PRECIOUS STONE WHITE-QUARTZ (SOLD)

KOPALNA KAD NAREJENA IS ENEGA KOSA POL DRAGEGA KAMNA “BELI KVARC” (PRODANO)

BATH WHITE-QUARTZ

*

WORLD RECORD SIZE SKULL MADE FROM ONE PIECE OF SEMI-PRECIOUS STONE QUARTZ

LOBANJA, SVETOVNI REKORD PO VELIKOSTI V TRENUTKU KO JE BILA NAREJENA, IZDELANO IZ ENEGA KOSA POL DRAGEGA KAMNA “KVARC”

SKULL QUARTZ-1 WORLD-RECORD

*

MAKING OF “TABLE TOPS” FROM HUGE PIECE OF PETRIFIED WOOD DIAMETER 100 cm (ALL SOLD)

IZDELAVA “MIZ” IZ VELIKEGA KOSA OKAMNELEGA/FOSILIZIRANEGA LESA DIAMETRA PRIBLIŽNO 1 METER (VSE PRODANO)

pet.wood 01pet.wood 02