100-200 KG

Bilingual text; Slovenian text is written in green color!
All prices are written in yellow!

Dvojezičen text; Slovensko besedilo je napisano v zeleni barvi!
Vse cene so napisane v rumeni barvi!

PETRIFIED WOOD

OKAMENEL LES

SIZE approximately 100-200 KG

VELIKOST približno 100-200 KG

PRICES PER KILOGRAM IN EUROS depends from QUANTITY PURCHASED:     

CENE PO KILOGRAMU, so odvisne od NAKUPA KOLIČINE:

0-50 kg = 20€/kg

500-100 kg = 15€/kg

100-200 kg = 10€/kg

200-500 kg = 7,50€/kg

500 kg + … = 5€/kg

DIMENSIONS and WEIGHT MARKED on IMAGE from EACH PIECE

DIMENZIJE in TEŽE POSAMEZNIH KOSOV SO OZNAČENE NA FOTOGRAFIJI